banu birecikligil – gece karşılaşması

10 Nisan 2012 § Yorum bırakın

(bu yazı artist actual dergisinin şubat 2010 sayısında yayınlandı. ara sıra, internette bulunma ihtimali az olan eski yazılarımı, bir arşiv oluşturmak niyetiyle burada paylaşmayı düşünüyorum.)

"Yer ve Gök arası / Between Heaven and Earth", t.ü.y./oil on canvas, 155 x 200 cm, 2009

Banu Birecikligil’in “Gece Karşılaşması” başlıklı sergisi 19 Kasım – 19 Aralık 2009 tarihleri
arasında x-ist’te gerçekleşti.

Gece Karşılaşması, Banu Birecikligil’in beşinci kişisel sergisiydi. Daha önceki sergilerinde
çocukluk imgeleri, aile fotoğrafları ve gazete haberleri gibi kaynaklardan beslenen görsel
unsurları ironik bir düzlemde bir araya getiriyorken, bu sefer dış dünyadan tamamen
uzaklaşarak yer ve gök arasında gece yolculuğuna çıkmış Birecikligil.

Bu sergide de çocukluk imgelerinden, daha düzgün ifade edilecek olursa çocukların aşina
olduğu imgelerden pek uzaklaşılmamış. Çünkü bu sözü geçen imgeler, çocukların kendi
hayatlarından değil; masallardan, çizgi filmlerden, çocuk kitaplarından tanıdıkları imgeler.
Bu noktada Banu Birecikligil’in aynı zamanda çocuk kitabı illüstrasyonları da yaptığını
öğrenmek çok da şaşırtıcı gelmeyecektir.
« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with yabancılık at lafı uzatmadan..